Pozivni broj Annaba, EltarefGrad/mesto ili region:Annaba, Eltaref

Pozivni broj:

038     (+21338)

Država:

Alžir

Kalkulator telefonskih brojeva

Pozivni broj Annaba, Eltaref


Pozivni broj za grad Annaba, Eltaref je 038. Za fiktivni broj telefona 3820149 i pozivni broj grada 038, broj za pozivanje je 038 3820149. A Annaba, Eltaref se nalazi u Alžir.

Prefiks pozivnog broja grada dodeljuje broj telefona pretplatnika određenoj lokaciji. Pored pozivnog broja grada, postoje i druge vrste prefiksa: prefiksi međunarodnih država, prefiksi pružalaca usluga mobilne telefonije i prefiksi raznih usluga. Oni se kombinuju tako da odgovaraju za nekoliko svrha. Prilikom pozivanja iz jedne države u drugu u slučajevima kada primalac poziva ima fiksnu liniju, prefiks države se kombinuje sa pozivnim brojem grada i brojem pretplatnika. Za fiktivni broj telefona 3820149, pozivni broj grada 038 (Annaba, Eltaref) i Državni pozivni broj 00213, broj za pozivanje je 00213 38 3820149. Ako se poziv upućuje na mobilni uređaj, Državni pozivni broj se kombinuje sa prefiksom pružaoca mobilnih usluga i brojem pretplatnika. Ako se poziv upućuje pretplatniku u istoj državi, Državni pozivni broj se može izostaviti. U slučaju nacionalnih poziva sa jedne fiksne linije ka drugoj, pozivni broj grada se takođe može izostaviti u mnogim državama kada oba pretplatnika imaju isti pozivni broj grada. Naravno, pozivni broj grada se takođe mora birati, u ovom slučaju 038, naročito u državama u kojima su pretplatnici u mogućnosti da zadrže isti broj telefona nakon preseljenja na drugu lokaciju ili u drugi grad.

I prefiks države i prefiks pozivnog broja grada imaju jednu ili više cifara pre stvarnog prefiksa. Ove cifre ukazuju telefonskoj centrali da naredne cifre predstavljaju pozivni broj grada ili Državni pozivni broj, a ne stvarni broj telefona. U slučaju pozivnih brojeva gradova, to je obično nula. U slučaju pozivnih brojeva država, zapadnoevropske države i većina država Afrike, Južne Amerike i Bliskog istoka slede preporuku Sektora za radio-komunikacije (ITU) da koriste dve nule. Međutim, neke države se ne pridržavaju ove preporuke: na primer, države koje učestvuju u severnoameričkoj šemi numeracije koriste 011, a Japan koristi 010.

Usluge kojima se pristupa putem prefiksa usluga mogu biti naplaćene ne samo od telekomunikacionih kompanija, već i od kompanija koje nude ove usluge. Kao rezultat toga, brojne sumnjive kompanije nude usluge od kojih nema mnogo koristi, ali koje imaju visoke naknade. Kako bi još više povećali zaradu, takve usluge pokušavaju da zadrže pozivaoce na liniji što je duže moguće. Nadzorni organi redovno preduzimaju mere protiv takvih pružalaca usluga, ali se na to ne može osloniti. Pored posebnih brojeva koji se mogu prepoznati pomoću svojih prefiksa, postoje i brojevi za brzo biranje. Najpoznatiji su brojevi za hitne slučajeve, 112 u Evropi i 911 u Severnoj Americi. Ovi brojevi se mogu koristiti širom države i ne moraju da sadrže prefiks, tj. Državni pozivni broj +213 (00213) ili pozivni broj grada 038 (Annaba, Eltaref).

Kao opšte pravilo, broj telefona pozivaoca se prosleđuje primaocu poziva i prikazuje se na ekranu. Iako je moguće sakriti sopstveni broj telefona, što ima smisla u pogledu zaštite podataka, ne bi trebalo da vas iznenadi ako osoba koju zovete ne prihvati poziv. Mnogi ljudi žele da znaju ko ih zove i ne prihvataju anonimne pozive.

Ako ste van Alžir i želite da pozovete osobu u Annaba, Eltaref, pored pozivnog broja, treba vam i pozivni kod zemlje koju želite pozvati. Pozivni kod za Alžir je +213 (00213), pa ako ste u Srbija i želite da pozovete osobu u Annaba, Eltaref, morate da dodate +213 38 njegovom broju telefona. Nula ispred pozivnog broja telefonskog okruga je u ovom slučaju izostavljena. Za fiktivni broj telefona 3820149, pozivni broj grada 038 (Annaba, Eltaref) i Državni pozivni broj 00213, broj za pozivanje je 00213 38 3820149.