Pozivni broj Coimbatore, Tamil NaduGrad/mesto ili region:Coimbatore, Tamil Nadu

Pozivni broj:

422     (+91 422)

Država:

Indija

Kalkulator telefonskih brojeva

Pozivni broj Coimbatore, Tamil Nadu


Pozivni broj za grad Coimbatore, Tamil Nadu je 422. Za fiktivni broj telefona 3827156 i pozivni broj grada 422, broj za pozivanje je 422 3827156. A Coimbatore, Tamil Nadu se nalazi u Indija.

Prefiks pozivnog broja grada dodeljuje broj telefona pretplatnika određenoj lokaciji. Pored pozivnog broja grada, postoje i druge vrste prefiksa: prefiksi međunarodnih država, prefiksi pružalaca usluga mobilne telefonije i prefiksi raznih usluga. Oni se kombinuju tako da odgovaraju za nekoliko svrha. Prilikom pozivanja iz jedne države u drugu u slučajevima kada primalac poziva ima fiksnu liniju, prefiks države se kombinuje sa pozivnim brojem grada i brojem pretplatnika. Za fiktivni broj telefona 3827156, pozivni broj grada 422 (Coimbatore, Tamil Nadu) i Državni pozivni broj 0091, broj za pozivanje je 0091 422 3827156. Ako se poziv upućuje na mobilni uređaj, Državni pozivni broj se kombinuje sa prefiksom pružaoca mobilnih usluga i brojem pretplatnika. Ako se poziv upućuje pretplatniku u istoj državi, Državni pozivni broj se može izostaviti. U slučaju nacionalnih poziva sa jedne fiksne linije ka drugoj, pozivni broj grada se takođe može izostaviti u mnogim državama kada oba pretplatnika imaju isti pozivni broj grada. Naravno, pozivni broj grada se takođe mora birati, u ovom slučaju 422, naročito u državama u kojima su pretplatnici u mogućnosti da zadrže isti broj telefona nakon preseljenja na drugu lokaciju ili u drugi grad.

I prefiks države i prefiks pozivnog broja grada imaju jednu ili više cifara pre stvarnog prefiksa. Ove cifre ukazuju telefonskoj centrali da naredne cifre predstavljaju pozivni broj grada ili Državni pozivni broj, a ne stvarni broj telefona. U slučaju pozivnih brojeva gradova, to je obično nula. U slučaju pozivnih brojeva država, zapadnoevropske države i većina država Afrike, Južne Amerike i Bliskog istoka slede preporuku Sektora za radio-komunikacije (ITU) da koriste dve nule. Međutim, neke države se ne pridržavaju ove preporuke: na primer, države koje učestvuju u severnoameričkoj šemi numeracije koriste 011, a Japan koristi 010.

Usluge kojima se pristupa putem prefiksa usluga mogu biti naplaćene ne samo od telekomunikacionih kompanija, već i od kompanija koje nude ove usluge. Kao rezultat toga, brojne sumnjive kompanije nude usluge od kojih nema mnogo koristi, ali koje imaju visoke naknade. Kako bi još više povećali zaradu, takve usluge pokušavaju da zadrže pozivaoce na liniji što je duže moguće. Nadzorni organi redovno preduzimaju mere protiv takvih pružalaca usluga, ali se na to ne može osloniti. Pored posebnih brojeva koji se mogu prepoznati pomoću svojih prefiksa, postoje i brojevi za brzo biranje. Najpoznatiji su brojevi za hitne slučajeve, 112 u Evropi i 911 u Severnoj Americi. Ovi brojevi se mogu koristiti širom države i ne moraju da sadrže prefiks, tj. Državni pozivni broj +91 (0091) ili pozivni broj grada 422 (Coimbatore, Tamil Nadu).

Kao opšte pravilo, broj telefona pozivaoca se prosleđuje primaocu poziva i prikazuje se na ekranu. Iako je moguće sakriti sopstveni broj telefona, što ima smisla u pogledu zaštite podataka, ne bi trebalo da vas iznenadi ako osoba koju zovete ne prihvati poziv. Mnogi ljudi žele da znaju ko ih zove i ne prihvataju anonimne pozive.

Ako ste van Indija i želite da pozovete osobu u Coimbatore, Tamil Nadu, pored pozivnog broja, treba vam i pozivni kod zemlje koju želite pozvati. Pozivni kod za Indija je +91 (0091), pa ako ste u Srbija i želite da pozovete osobu u Coimbatore, Tamil Nadu, morate da dodate +91 422 njegovom broju telefona. Nula ispred pozivnog broja telefonskog okruga je u ovom slučaju izostavljena. Za fiktivni broj telefona 3827156, pozivni broj grada 422 (Coimbatore, Tamil Nadu) i Državni pozivni broj 0091, broj za pozivanje je 0091 422 3827156.