Medjunarodni pozivni brojevi

Abecedna lista međunarodnih pozivnih brojeva,
poslaganih po imenu odgovarajuće države:


u
Instrukcije za upotrebu: Državni pozivni brojevi za međunarodne telefonske pozive slični su lokalnim pozivnim brojevima gradova kada se pozivaju unutar države. Naravno, ovo ne znači da možete da izostavite lokalne pozivne brojeve kada zovete druge države. Za međunarodne pozive, morate prvo da unesete Medjunarodni pozivni broj, koji obično počinje sa 00, nakon čega sledi lokalni pozivni broj, obično bez karakteristične nule na početku, i na kraju, kao i obično, broj osobe koju zovete. Dakle, broj koji koristite da zovete u državu Uzbekistan '08765 123456' postaće '00998.8765.123456' za pozive koji dolaze iz Austrije, Švajcarske ili neke druge zemlje.


Medjunarodni pozivni brojevi